Bitola

, Bitolj – město na jihu Makedonie; 75 400 obyvatel (1994). Průmysl strojírenský, textilní, kožedělný, obuvnický, tabáku, tepelná elektrárna. Středisko úrodné zemědělské oblasti Pelagonija. Národní muzeum. Významné islámské i pravoslavné stavby. Pod názvem Monastir do roku 1912 součást Osmanské říše. Na jaře 2001 ve městě propukly protialbánské pogromy.

Související hesla