Bizon

, Bison bison – velký turovitý sudokopytník (samci měří v kohoutku až 172 cm, s hmotností kolem 1 t, samice jsou podstatně menší); žije na prériích Severní Ameriky (bizon prérijní, Bison bison bison) a v lesích od západního Colorada po Yukon (bizon lesní, Bison bison athabascae). Kolem roku 1867 byl bizon prérijní téměř vyhuben; díky přísné ochraně zachráněn.

Ottův slovník naučný: Bizon

Bison, rod dutorohých dvojkopytníků (Cavicornia) s čenichem lysým a vypuklým čelem širším než delším; malé rohy vznikají z hrany mezi kostí čelní a temenní a jsou v před obráceny. Brada vousatá a přída hřívnatá; srsť měkká, vlnovitá. Bison europaeus Owen (Bison urus L.), zubr (něm. Wisent) s rohy oblými, ocasem krátkým a tlustým, plavý, na hlavě a bradě černohnědý, jest největší ssavec evropské souše, nezkrotitelný. Dříve rozšířen po celé Evropě, hlavně střední, byl znám Aristotelovi pod jménem Bonasus. Za dob Karla Vel. vyskytoval se ještě na Harzu a jinde v Německu, poslední kus skolen r. 1755 ve Vých. Prusích. Žije dosud divoce na Kavkáze v okrese zelenčickém, a hájen na Litvě ve hvozdě Bělověžském. Bison americanus Gm., bison americký, má delší srsť, kratší nohy a ocas; žil dříve v Severní Americe v nepřehledných stádech; bezohledným pronásledováním nyní skoro vyhuben, teď toliko na horním toku Missouri a v území mezi vel. jezerem Otročím a Rio grande na záp. od Mississippi. Kz.

Související hesla