Blahořečení

, beatifikace – v katolické církvi prohlášení nebo uznání za blahoslaveného; většinou tehdy, když daná osoba zahynula mučednickou smrtí nebo její ctnosti dosáhly hrdinského stupně. Může následovat svatořečení (kanonizace).

Související hesla