Blahovičník

, Eucalyptus – rod rostlin z čeledi myrtovitých, zahrnující dřeviny, nejčastěji vysoké stromy. Vyskytují se asi v 600 druzích, rozšířených převážně v Austrálii, kde patří k dominantním stromům. Vyvinuly se v oblasti savan, kde tvoří řídké lesy, a rozšířily se do ostatních biotopů (subtropickýchdeštných pralesů); zde rostoucí Eucalyptus amygdalina dosahuje výšky nad 100 m, zatímco v suchých štěrbinách skalních výchozů se daří nízkým keřovitým druhům. Listy většiny druhů blahovičníků jsou jednoduché, celokrajné. U některých druhů obsahují charakteristické silice, např. blahovičník kulatoplodý, Eucalyptus globulus; hlavní složkou jeho silice je cineol (eukalyptol), využívaný ve farmakologii (tzv. oleum eucalypti). Pro mnoho druhů blahovičníků je typická různolistost (heterofylie): mladé listy jsou okrouhlé, přisedlé, vstřícné, zatímco starší jsou podlouhlé, řapíkaté, střídavě postavené. Za prudkého slunečního záření se starší listy stáčejí do svislé polohy, dopadá na ně méně světla, a proto mají nižší výpar; eukalyptové lesy tak poskytují málo stínu.

Související hesla