Blake Robert

, anglický admirál. Spoluzakladatel anglické námořní moci. Za anglické revoluce stál na straně parlamentu. V letech 1650 – 57 zvítězil nad královskou eskadrou vedenou princem Rupertem a nad nizozemským, tuniským a španělským loďstvem.

Ottův slovník naučný: Blake Robert

Blake [blék] Robert, proslulý admirál anglický, jenž více než kdo jiný přispěl k založení anglického panství na moři (*1598 v Bridgewateru v Somersetsku – †1657). Při vypuknutí občanské války vyzbrojil pluk somersetských vojáků, s nímž pak účastnil se všech důležitých bojů proti royalistům na západě Anglie, při hájení Tauntonu proti přesile nepřátelské vyznamenal se i osobní udatností i svými schopnostmi jako vojevůdce, a r. 1649 byl jmenován námořním generálem (velitelem loďstva). Nejprve zničil námořní moc prince Ruperta, hned na to podmanil republice ostrovy Scilly, Guersey a Jersey a již v l. 1652 – 53 zlomil hollandskou nadvládu na moři, dobyv slavných vítězství nad Trompem, Ruyeterem a de Wittem; r. 1654 získal šťastnými bitvami a výhodnými smlouvami Středozemní moře pro obchod své vlasti a r. 1657 poraziv Španěly u Santa Cruz pokořil její nejmocnějšího soupeře – byl to jeho nejslavnější ale i poslední čin, neboť ochuravěv nebezpečně vrátil se do Anglie a zemřel na lodi, právě když vjížděla do zátoky plymouthské. Cromwell, jenž si ho vážil pro jeho neohroženost i nepoddajnost, vystrojil mu slavný pohřeb a dal jej pochovati do Westminster Abbey. Blake zavedl do britského loďstva onoho podnikavého ducha, jenž až podnes činí Anglii první námořní mocí na světě. Viz John Campbell, Lives of the British Admirals (Londýn, 1812 – 17); Robert Southey. Lives of British Admirals (1851) a Hepworth Dixon, Life of R. Blake (Londýn, 1854).