Blake William

, anglický básník, malíř a grafik. Pocházel z rodiny drobného londýnského obchodníka, živil se jako rytec a ilustrátor knih. Vytvořil vlastní technologii reliéfního kolorovaného leptu. První vyzrálou poezii vydal ve svazcích Písničky nevinnosti a Písničky zkušenosti, které sám vyryl a ilustroval. Lyricky zpěvné básně v prostých rýmovaných strofách konfrontují naivní svět dětského vnímání s trpkým poznáním reality v dospělosti, a tak zachycují „dva protikladné stavy lidské duše". Blakeova vizionářská obrazotvornost vznikla pod vlivem učení švédského teozofa E. Swedenborga a nejvýrazněji se uplatnila v „prorockých knihách" Francouzská revoluce, Vidění dcer Albionu, Amerika, Evropa, Urizen, Zpěv Losův, Milton či Jeruzalém. Jsou psány převážně volným rétorickým veršem a Blake v nich stvořil vlastní nové mýty o člověku a světu, vyjadřující jeho odpor k institucionalizovanému náboženství a racionalismu 18. stol. a předjímající revolučnost romantické poezie. Jako výtvarný umělec patřil ke směru, který zdůrazněním imaginativních složek tvorby na formálním základě klasicismu ukazoval kontrast a opozici k převládajícímu optimistickému racionalismu osvícenství; byl plně doceněn až surrealisty. Vedle vlastních textů ilustroval mj. Dantovu Božskou komedii, Miltonův Ztracený ráj. Česky vyšly výbory z poezie Výbor básní, Tři prózy, Svět v zrnku písku, Napíšu básně kytkám na listy. Velmi známá je jeho báseň Tygr, která je ztělesněním životní energie; inspirovala W. Saroyana, je často zhudebňována (např. skupinou Stromboli).

Ottův slovník naučný: Blake William

Blake: William, ryjec a básník anglický (*1757 v Londýně – †1827). Byl z největších podivínův-umělců. Věřil pevně, že rozmlouvá s duchy Mojžíše, Homéra, Vergila, Danta a Miltona: sama sebe považoval za mučenníka poesie. Vydal Songs of Innocence and of Experience se 60 rytinami (1789), jež slovem i obrazem jeví zvláštní, původní ráz. Z ostatních jeho prací dlužno uvésti foliové illustrace k Youngovým Night Thoughts (1797), jež vysoko cenil Flaxman, zvláště pak kresby a rytiny ke knize Jobově a k Blairově básni The Grave. Životopis jeho napsali Alex. Gilchrist (1863) a A. C. Swinburne (1868); jeho básnické spisy Poetical Works vydal W. M. Rossetti (1874).

Související hesla