Blanice

, zv. Blanice vodňanská – řeka pramenící v Šumavském podhůří, ústí zprava do Otavy u Putimi; délka 93,3 km, plocha povodí 860,5 km2, průměrný průtok u ústí 4,2 m3/s. Na řece leží Vodňany, Protivín. U Husince přehradní nádrž. Vodácky využívána.

Ottův slovník naučný: Blanice

Blanice: (něm. Flanitz), řeka v již. Čechách, vznikající pod Chlumem na úpatí hor Zelnavských; teče nejprve směrem severním s malým spádem, od Blažejovic úzkým, velmi pěkným údolím rulovým, vchází u Záblatí do dolejší krajiny, načež obrací se na sev.-vých., rozlévá se u Vodňan v četné rybníky a vlévá se nad Putimí do Otavy. Na řece, v níž se ve značném množství vyskytuje perlorodka, leží města: Záblatí, Husinec, Bavorov a Vodňany.

Související hesla