Blanket

, nevyplněný tiskopis, formulář s předepsanými údaji.

Ottův slovník naučný: Blanket

Blanket (fr. blanquet, carte blarche, angl. blank charter ) sluje návrh (kostra) listiny, kde jsou naznačeny nejdůležitější a nejobyčejnější náležitosti listiny, kdežto podrobnější udání (jména, částka, datum) se v prázdných místech před podpisem listiny doplní. Blanket bývá obyčejně tištěn nebo lithografován, větší firmy obchodní opatřují jej po straně svým jménem, zvláště v podobě juxty, jejíž čásť se může odstřihnouti a slouží k průkazu pravosti listiny nebo k legitimaci. Nejvíce užívá se blanketů při směnkách, checku a jiných papírech obchodních, při podávání a vyřizování žádostí u různých úřadů, k vysvědčením a papírům legitimačním atd. Dále se rozumí blankem nevyplněná plná moc, opatřená jen podpisem aneb i pečetí zmocnitele. Srovn. Bianco.