Blanko-

, první část složených slov ve významu prázdný, neúplný.