Blankoaval

, ručení za směnku bez údaje o tom, za koho je ručení převzato.