Blankosměnka

, směnka, která obsahuje pouze podpis toho, kdo ji vystavil.