Blansko

, okresní město severně od Brna na řece Svitavě; 21 300 obyvatel (1999). Průmysl strojírenský (ČKD, Metra, ADAST). – Osada původně v majetku olomouckých biskupů, známá od roku 1141, trhové městečko od 15. stol., město od roku 1905. Tradice železářské výroby v údolí řeky Punkvy od středověku, rozvoj za hraběte H. Salma, první parní stroj na Moravě vyroben 1831. Východiště do rekreační oblasti Moravského krasu. Tvrz (1574) přestavěna na renesanční zámek, barokní farní kostel sv. Martina, dřevěný kostel ze 17. stol. (přenesený sem 1936), huť Klamovka (technická památka z 1855 – 57), v okolí zříceniny raně gotického hradu nad řekou Punkvou, pobořeného husity, dříve středisko panství.

Ottův slovník naučný: Blansko

Blansko: , okresní městečko po obou stranách Svitavy, v hejtm. boskovickém na Moravě; 292 d., 2528 obyv. čes., 200 něm. (1880), nádraží st. dráhy, zámek hr. Salma se zahradou. továrna na hliněné zboží a nedaleko u Klepačova proslavené železné hutě kníž. SalmaReiferscheida. Blansko jest stará osada a náležela už r. 1131 biskupství olom.; ve XIV. st. bylo středem několika lenních panství biskupských. R. 1431 zpustošeno od husitů vedených Prokopem. Pustý zámek více nevystavěn, páni bydlili v nově vystavěném zámku, v němž r. 1447 nacházíme lenníka Viléma z Miličína. R. 1531 držel Blansko jako léno Jan Doubravský z Hradiště a Skály, který 4. dubna 1541 zvolen za biskupa olom. a zemř. r. 1553 v Kroměříži raněn mrtvicí. Dědicem byl synovec jeho Václav Doubravský ze Skály, jehož chotí byla Podstatská z Prusinovic. Roku 1560 držel Blansko Ambrož z Ottersdorfu, roku 1573 Jan Žalkovský ze Žalkovic, nejv. písař mor. Ten prodal statek ten roku 1615 Albrechtovi ze Šleinic za 37.000 zl. mor. Na to střídali se rychle majitelé; lacino koupil Blansko Oktavián Kinský ze Vchynic a Tetova, brzo potom svob. p. Magni, roku 1631 Kašpar Lev z Rožmitálu, jehož synové František a Baltazar Blansko r. 1694 prodali za 55.000 mor. zl. hr. Arnoštu Leopoldu z Gellhornu a Peterswaldu; po něm držel Blansko syn jeho Arnošt Julius z Gellhornu, jehož syn pro dluhy statek ten prodal roku 1766 i s hutěmi starohraběti Ant. Salmovi za 100.694 zl. 42 kr. v. m. Od té doby drží je rod Salmovský. Starý hrad blanský nachází se v rozvalinách asi 2 hod. cesty od Blanska nad rozkošným údolím říčky Punkvy, naproti nimž šklebí se propast Macocha. Blansko je výletním místem Brňanův a východištěm do »Moravského Švýcarskæ, k jeskyním sloupským. Vck. Nk.

Související hesla