Blanský les

, české pohoří na východě Šumavského podhůří. Nejvyšší bod Kleť (1 084 m n. m.). Kerná hornatina s granulitovými tělesy má široké strukturní hřbety, které se zvedají nad Českobudějovickou pánví. Území z větší části zalesněné, CHKO (212 km2).

Ottův slovník naučný: Blanský les

Blánský les, jihovýchodní čásť české Šumavy, táhnoucí se mocným horským hřbetem mezi potokem Brložským a Chvalšinským od vesnice Dobročkova na jihovýchod ke Krumlovu a Zlaté Koruně na Vltavě, v délce asi 17 km. Skládá se z bělokamene, jenž u zpodu provázen jest hadcem a amfibolitem. Silnice vedoucí z Chvalšic do Brloha dělí jej ve dvě části: západní s dvojhrbím Bulovým 947 m a Albertsteinem 928 m a východní s nejvyšší horou blánskou vůbec »Kletem« (Schöningrem 1084 m). Na vrcholu této hory vystavěna jest zděná věž zvaná Josefská, se které otvírá se krásný pohled na všechny strany, zvláště na jih na sev. Alpy Vápencové.

Související hesla