Blast-

, biologie první část pojmů souvisejících s růstem (např. blastom). Z řeckého blastos výhonek, zárodek.

Související hesla