-blast

, biologie přípona slov označující kmenovou buňku nebo nezralou buňku, mladé vývojové stadium (např. fibroblast, chondroblast, erytroblast). Z řeckého blastos výhonek, zárodek.