Blastocyt

, biologie vývojové stadium buňky před diferenciací. Z řeckého blastos výhonek, zárodek. Viz též blast-, -cyt.

Související hesla