Blastoderm

, vrstva drobných buněk u mnohobuněčných živočichů, které obklopují blastocel v podobě epitelu.

Ottův slovník naučný: Blastoderm

Blastoderma viz Blastula.