Blastula

, vývojové stadium mnohobuněčných živočichů, které vzniká rýhováním jejich vajíčka z moruly. Obvykle představuje kouli, která má na povrchu jednu nebo více vrstev buněk obklopujících dutinu zvanou blastocoel. Viz též embryo, rýhování vajíčka.

Ottův slovník naučný: Blastula

Blastula Haeckl jest název stadia vývoje mnohobuněčných živočichů po úplném rozrýhování vajíčka. Stadium takové představuje dutou kouli, ohraničenou zevně jednoduchou vrstvou buněk, která tvoří prvotný epithel, zvaný blastoderma. Jinak zove se stadium toto také blastosphaera. Některá z nižších zvířat (láčkovci a ostnokožci), jejichž vajíčka prodělávají rýhování tak zvané úplné a stejné (aequální), poskytují příklad takové blastuly, koule to duté, na povrchu obrvené a samostatně žijící, čímž upomíná na kolonie prvoků, jako Volvox a Magosphaera. Dutina blastuly zove se dutinou rýhovací čili blastocoelom, z níž teprve sekundárně tvoří se u vyšších zvířat definitivní dutina životní. Blastula však u některých skupin živočišných nepřichází jsouc jaksi přeskočena i tvoří se rýhováním přímo gastrula. V.

Související hesla