Blata

viz rašeliniště

Ottův slovník naučný: Blata

Blata v zemědělství zovou se těžké půdy, které i za normálního stavu vody zemní jsou rozředlé a pro vzrůst obilin nemají přiměřené vrstvy prsti o dostatečném výhřevu a okysličení, avšak trativody účelně vysušeny byvše bezprostředně těžebnými se stávají, čímž liší se od slatin a rašelin, při nichž předem odstraniti neb umořiti jest vrstvu tlících, odumřelých rostlin a bujícího plevele. Při vysušování blat pamatovati dlužno na účel podniku, na podnebí a zemědělnou jakost půdy; v našich krajinách stačí, sníží-li se normální zemní voda tak hluboko, by se pro traviny získalo 50 cm. pro obiliny aspoň 80 cm výhřevné, suché půdy, jinak třeba pro polohy vyšší zavodnění umělého. Blata se tvoří v nížinách s převládající jílovitou a hlinitou zpodinou buď při tocích nebo na vodním rozhraní bez dostatečného odpadu; v Čechách na příklad v polabské rovině, na Cidlině, v Šumavě a jinde. Blata nalézáme nezřídka na místech bývalých rybníků. ský.