Blatenská pahorkatina

, členitá pahorkatina na jihozápadě Středočeské pahorkatiny v Podbrdsku. Nejvyšší vrch je Drkolná (729 m n. m.). Geologickým základem jsou granodiority středočeského plutonu, migmatity a ruly. Nejvyšší na severu, kde je rozvodí mezi Skalicí a Lomnicí. Dělí se na Horažďovickou pahorkatinu a Nepomuckou vrchovinu. V centrální části je Blatenská kotlina (450 m) s rybníky a terciérními sedimenty u Lnářů.

Související hesla