Blatnica

, obec u Martina na Slovensku s nalezištěm knížecí mohyly z období kolem roku 800. Skandinávské importy (meč) spolu s pozdně avarskými okrasami daly název blatnickému, později blatnicko-mikulčickému stylu.

Ottův slovník naučný: Blatnica

Blatnica, ves uherská v župě turčanské, okr. sv. martinsko-blatnickém, má 1166 slov. obyv. (1880), starobylý evang. farní chrám, školu a zbytky starého hradu; na blízku jeskyně Mažiarna s kostmi předpotopních zvířat. Rz.