Blatnice


1. botanika Scheuchzeria – rod jednoděložných rostlin z čeledi blatnicovitých (Scheuchzeriaceae). Jediný druh rodu, blatnice bahenní (Scheuchzeria palustris), roste vzácně na rašeliništích a vrchovištích. Má trávovitý vzhled a patří mezi kriticky ohrožené druhy ČR; 2. zoologie Pelobates – rod zahrnující žáby s noční aktivitou z čeledi blatnicovitých. Obývají Evropu a Asii. Větší část roku žije blatnice suchozemsky, přes den se zahrabává do půdy, zimu tráví v bahně stojatých vod. Rozmnožování probíhá ve vodě, pulci mají dlouhý vývoj, někdy i přezimují a jejich tělo pak bývá delší než tělo dospělců. V ČR žije blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus).