Blatno

, obec v severních Čechách v okrese Louny; 560 obyvatel (1999). Křižovatka lokálních železničních tratí Rakovník Bečov nad Teplou a Plzeň Žatec. Blízká přírodní rezervace Blatenský svah chrání 200 let starý smíšený les.

Ottův slovník naučný: Blatno

Blatno: (něm. Pladen, Platten), farní ves tamže, hejtm. Chomútov, okres Jirkov (6 km sev.-záp.), býv. panství Červený Hrádek, farní chrám sv. Michala archanděla, pův. ze XIV. stol.; škola, pošta a telegraf; 92 d., 517 obyv. něm. (1880). Starý a dosud také obydlený hrad. Ves patřívala někdy k panství chomútovskému a s ním řádu křížovníků Německých, který tu měl malou komendu pro dva bratří. R. 1403 se tu zdržoval býv. zemský komtur Albrecht z Dubé. Od krále Sigmunda postoupen jest tento statek Vilémovi Zajíci z Hazemburka (1420). Roku 1424 pak učiněn jest naň nový zápis panu Plavenskému. Zápis ten vyplatil Mikuláš z Lobkovic a proto mu zápis na Blatno učiněn r. 1454. Král Vladislav zapsal Blatno r. 1455 Janovi Caltovi z Kamenné hory a dovolil r. 1457, aby jej vyplatil od Mikuláše. Při panství chomútovském zůstalo Blatno až do XVI. století. Jan z Weitmile prodav r. 1560 Chomútov, podržel si Blatno s vesnicemi a věnoval na něm r. 1561 manželce své Kateřině z Miliny. Sestry a dědičky Janovy, Mandaléna a Anna, prodaly Blatno r. 1564 Václavovi z Lobkovic na Duchcově. Později ujal Blatno syn Václavův Adam Havel a prodal je r. 1587 Bohuslavovi Jáchimovi Hasišteinskému z Lobkovic. Tento připojil Blatno k panství boreckému, od něhož neodloučeno. Sčk.