Blatouch

, Caltha – rod rostlin z čeledi čemeřicovitých. Zahrnuje asi čtyřicet druhů. V ČR roste na vlhkých až mokrých místech kolem vody blatouch bahenní (Caltha palustris), jedovatá vytrvalá bylina s jasně žlutými květy a plody měchýřky. Velmi proměnlivý druh, vlivem meliorací vlhkých luk v posledních desetiletích silně ubývající.