Blattný Ctibor

, český virolog a fytopatolog; zakladatel sadbových oblastí brambor a obnovy chmelnic. Ředitel Státního výzkumného ústavu ochrany rostlin, později Ústavu experimentální botaniky Československé akademie věd. Zasloužil se o rozvoj oboru virologie brambor, ovocných dřevin, vinné révy, okrasných rostlin.