Blau Peter Michael

, americký sociolog rakouského původu. Patří k vlivným autorům teorie sociální směny, kterou omezuje na oblast racionálního jednání; lidské chování směřuje k získání odměny a ke snaze vyhnout se trestu nebo nákladům. Z díla: Exchange and Power in Social Life (Směna a moc ve společenském životě).

Související hesla