Blavatská Helena Petrovna

, ruská aristokratka, občanka USA; spoluzakladatelka Teosofické společnosti. Duchovní představitelka teozofického hnutí v USA, Evropě a Indii. Zasloužila se o rozšíření východní náboženské filozofie a vědy s důrazem na její praktický dopad. Usilovala o spojení náboženské filozofie Východu s esoterismem Západu. Hlavní díla: Odhalená Isis, Tajná doktrína, Klíč k teosofii, Hlas ticha.

Související hesla