Blažena

, česká princezna. Pravděpodobně dcera krále Přemysla I. Otakara a jeho druhé manželky Konstancie Uherské. Někdy po roce 1250 se dostala do italského Milána, kde vytvořila náboženskou obec svých ctitelů. Roku 1300 byli její stoupenci předáni inkvizici a upáleni.