Blech Richard

, slovenský filmový novinář a kritik. Autor knih Panoráma svetovej kinematografie, Svet filmových režisérov, vedoucí autorského kolektivu knih Malá encyklopédia filmu a Encyklopédia filmu.