Blechy

, drobný, hnědavý nebo žlutavý bezkřídlý hmyz řádu Siphonaptera, s tělem bočně zploštělým, skákavýma zadníma nohama a mohutně vyvinutým bodavě savým ústním ústrojím. Živí se sáním krve ptáků a savců, jsou schopny dlouho hladovět. Larvy žijí v hnízdech hostitelů nebo v příbytcích člověka a živí se různými organickými látkami. Jejich proměna v dospělou blechu v kukle je rychlá (čtyři dny), ale dospělec může setrvávat v kukle dlouhou dobu. Podnětem k líhnutí jsou otřesy, které působí hostitel pohybující se v blízkosti kukly. Některé druhy blech mají široké spektrum hostitelů, jiné jsou specializované pouze na určitý druh hostitele. Na člověku mohou sát blechy, které žijí na domácích druzích savců a ptáků, např. blecha psí (Ctenocephalides canis), blecha kočičí (Ctenocephalides felis) nebo blecha slepičí (Ceratophyllus gallinae). Zvířata, která si nestavějí hnízdo nebo doupě, blechy nemají. – Blechy mají značný epidemiologický význam, jsou přenašeči různých onemocnění. Původně na člověku běžně sála blecha obecná (Pulex irritans), která je však dnes už velmi vzácná, zastupuje ji blecha kočičí. Ve středověku přenášela ve střední Evropě mor např. blecha krysí (Nosopsyllus fasciatus), která žila na drobných hlodavcích. Blecha morová (Xenopsylla chaeopis) v tropických oblastech střední Asie přenáší mezi krysami původce moru, bakterii Yersinia pestis. Blecha psí je mezihostitelem tasemnice Dipylidium caninum, přenosné i na člověka. Blecha písečná (Tunga penetrans) je hojná v tropických oblastech; samička se zavrtává do kůže zvířat i člověka, kde způsobuje záněty.

Ottův slovník naučný: Blechy

Blechy tvoří skupinu hmyzu, jež, ač bezkřídlá, dle povahy ústrojí ústních a dokonalé proměny obyčejně klade se v řád hmyzu dvojkřídlého čili much. Přece však pro různé a zcela odchylné znaky snaží se někteří zoologové blechy pokládati za změněný hmyz polokřídlý nebo rovnokřídlý. Jednoduchýma očima a zvláštním tvarem kroužků hrudních liší se tak podstatně od much vlastních, že utvořena z nich zvláštní skupina Aphaniptera. Majíť blechy velmi malou, kulatou hlavu, krátkou hruď, šestičlenná, nepatrná tykadla, ústroje ústní bodavé a k ssání uzpůsobené, nohy skákavé a neobyčejně vyvinutý zadek. Četné druhy blech žijí cizopasně na ssavcích a ptácích. Larvy se zřetelnou hlavou jsou beznohé, čárkovité, chlupaté, na zadku dvěma ostenky opatřené. Celkem známo asi 25 druhů. Blecha lidská jest rozšířena po celé zemi. Samička klade bělavá, 0.7 mm veliká vajíčka do skulin, smetí, pilin a j., z nichž se v zimě po 12, v létě však již v 6 dnech líhnou výše popsané larvy, měnící se v 8 dnech v kukly. Z kukel líhnou se blechy v 11 dnech; za léta trvá vývoj tudíž 25 dní. Jen udržováním čistoty, zvláště pak častým mytím podlahy vypudí se blechy z domácnosti docela. Druhy blech žijící na jiných ssavcích, zvláště na psech, kočkách, myších, veverkách, krysách, krtku, rozeznávají se od blechy lidské hlavně hřebenitými články břišními a označují se jako rod Ceratopsyllus. Na psu a kočce žije C. canis (blecha psí), jež však ráda i na člověku se přiživuje. Na netopýrech žije C. pentactenus, na slepicích, holubech a jiných ptácích pak blecha kuří (C. gallinae). V Záp. Indii a Již. Americe jest domácí blecha písečná (Sarcopsylla penetrans) sídlící v horkých místech na blízku obydlí lidských. Zovou ji nigua, chique, bicho, pique neb tunga; jest menší blechy lidské, avšak nebezpečnější. Oplozená samička zavrtává se pod pokožku lidí i psů, vyrůstajíc zde v bílou kuličku až velikosti prosího zrnka, čímž vzbuzuje nepříjemné svědění. Mnohdy po nassatí se odlučuje a nevzniká komplikace. Jindy mohou vznikati zjevy zánětné, hnisání a i příznaky hrozivé, pyaemické. Jsou známy případy, kde až 300 hliz na člověku jediném povstalo. Nejčastěji usidlují se u dospělých na nohou, pod nehty a na lýtkách, čím výše, tím řidčeji. U dětí v písku si hrajících ovšem jeví se různo po těle celém. Domorodci cítíce jemný pal při bodnutí, ihned cizopasníka jehlou odstraňují, cizinci nevšímajíce si pocitu tohoto, zejména na počátku svého pobytu, velice parasitem trpí. V. Peč.

Související hesla