Bledule

, Leucojum – rod jednoděložných rostlin (Liliopsida) z čeledi amarylkovitých. Je známo 10 druhů. V ČR rostou dva druhy, bledule jarní (Leucojum vernum), známá jarní rostlina lužních lesů, a bledule letní (Leucojum aestivum), rostoucí vzácně na Moravě. Obě rostliny jsou chráněné. Mají podzemní cibule, čárkovité listy, trojčetné květy podepřené blanitým listenem, plod je bobule.

Ottův slovník naučný: Bledule

Bledule viz Leucojum.

Leucoium L., bledule, rod rostlinjednoděložných z čeledi zovnicovitých (Amarylideae), obsahující několik druhů cibulin s listy přízemními, z nichž nejzpodnější jsou tvaru pošvatého, ostatních pak několik více méně čárkovitých. Stvol jest buď jedno-nebo vícekvětý, na konci opatřený toulcem s květy nicími, zvonkovitými, jichž 6listé bílé okvětí složeno jest z plátků stejných, na konci ztloustlých a slabě kápovitých, volných a nepadavých. Trubka okvětní jest s vaječníkem úplně srostlá. Volné tyčinky, sestavené ve 2 tříčlenných přeslenech, mají krátké nitky a na konci tupé, podélnou štěrbinou se pukající prašníky. Třípouzdrý semenník, obsahující ve vnitřních úhlech pouzder po 2 řadách hojných vajíček, má kyjovitou neb nitkovitou čnělku s jednoduchou bliznou a dorůstá v dužnatou hruškovitou neb příkulatou, jen někdy třemi chlopněmi se otvírající tobolku. Lledule čítá 9 středoevropských a zvláště v krajinách Středozemního moře rostoucích druhů, jež rozdělují ve 3 sekce: Erinosma, Euleucoium a Acis. První obsahuje druhy se stvolem zpravidla 1květým, ostatní dva druhy se stvolem ukončeným jednoduchým okolíkem. K sekci Erinosma náleží v Čechách v hornatých krajinách rozšířený druh Lledule vernum L., b. jarní (v Turnovsku: Kuří muří). Týž kvete v březnu a dubnu a má plátky pod ztloustlým koncem žlutozelené. Bílá cibule jeho jest sliznatá a způsobuje dávení, hodí se však jako obklad k rozhánění otoků. Z vícekvětých druhů bývá v zahradách pěstován Lledule aestivum L., b. letní. Děd.

Související hesla