Blefaritida

, oboustranný chronický zánět okrajů očních víček. Vzniká při nadměrné tvorbě kožního mazu nebo bakteriální infekci.

Ottův slovník naučný: Blefaritida

Blepharadenitis (z řec.) či blepharitis ciliaris, lépe eczema palpebrae, lišej víčkový, jest onemocnění okrajů víček, při kterém objevují se na týchž místech brzo malé puchýřky nebo neštovky a šupinky, brzo zánět kůže samé, zvláště papill, kořínků řas a příslušných žlaz tukových, který vede často ke tvoření vřídků, ba i ložisek difteritických a může míti za následek těžké a trvalé změny okrajů víček, jako: ztrátu řas (madarosis ciliaris), naduření okrajů víček (tylosis ciliaris), vláskovitost (trichiasis), vchlípení víčka (entropium), srostění víček (ankyloblepharon) a t. d. Objevuje se nejčastěji u dětí krtičnatých, chudokrevných a vůbec špatně živených. Rozeznáváme téže choroby různé způsoby: 1. Lišej červený (eczema rubrum, bleph. simplex). Okraj víček jest jen narudlý, mírně naduřený a ukazuje pouze povrchní oděry a slepení řas. 2. Lišej puchýřkový (eczema vesiculosum, bleph. vesiculosa). 3. Lišej stroupkovitý, neštovicový či vředovitý (eczema čili bleph. impetiginosa, pustulosa, ulcerosa). 4. Lišej šupinkovitý (ekzema squamosum čili bleph. squam.) jest forma dočasná a vyvinuje se někdy z odrůd dříve uvedených, okraj víček bývá pokryt šupinkami, řasy nepravidelné, často roztřepené. 5. Lišej koutkový (bleph. angularis) týká se obyčejně pouze zevnějšího koutku, kdežto jsou okraje víček červené, často odřené; pozorujeme jej při dočasných zánětech spojivky a vede snadno ke srostění víček. 6. Lišej ze vší (bleph. phthiriaca) dostavuje se u dětí, když mezi řasami usídlí se vši druhu Phthirius inquinalis; okraj víček bývá pak červený, naduřený, šupinkami a stroupky pokrytý, a průběh lišeje bývá velmi zdlouhavý a vleklý, zvláště když (jak obyčejně) sdružen jest s lišejem v obličeji a na jiných místech těla. přímětovitými nebo lišejovitými záněty spojivky a rohovky atd. Léčení vyžaduje velké opatrnosti, šetření a dietétiky oční co nejpřísnější, celkové léčení protikrtičnaté a proti chudokrevnosti a špatné výživě čelící jest nevyhnutelné. Místy upotřebuje se dle různých forem rozličných mastí, v těžkých případech leptá se okraj víček dusičnanem střibrnatým nebo se dokonce zakročí operativně. Schl.