Blenheim Palace

, zámek v jižní Anglii v hrabství Oxfordshire, součást světového kulturního dědictví UNESCO. Obytnou plochou (1,2 ha) je největším soukromým sídlem ve Spojeném království. Dokončen byl v roce 1722 anglickým architektem J. Vanbrughem. Barokní stavba, zdobená dórskými a korintskými sloupy, je obklopena francouzským parkem (1 010 ha). Zámek obdržel jako dar vévoda J. Ch. Marlborough, který v Blenheimu zvítězil v bitvě za války o dědictví španělské. – Zámek je rodištěm britského státníka W. Churchilla.