Blest Gana Alberto

, chilský romanopisec. Romány, psané po Balzakově vzoru, navazují na hispanský kostumbrismus (Martín Rivas); některé čerpají náměty z chilské historie.

Související hesla