Bleuler Eugen

, švýcarský neuropsychiatr; profesor lékařství na univerzitě v Curychu. Věnoval se problematice psychóz; zavedl pojem schizofrenie jako označení duševní choroby, která se tehdy nazývala dementia praecox. Mezi jeho žáky patřili C. G. Jung, J. Stuchlík. Hlavní díla: Lehrbuch der Psychiatrie (Učebnice psychiatrie), Naturgeschichte der Seele und ihres Bewustnest (Povaha duše a jejího uvědomování).

Související hesla