Bligh William

, britský mořeplavec, 1776 – 79 účastník výpravy J. Cooka; v roce 1787 velel lodi Bounty. Po vzpouře mužstva vysazen se 17 muži do malého člunu, se kterým doplul do Batavie a objevil několik ostrovů.

Ottův slovník naučný: Bligh William

Bligh [blaj] William, admirál angl. (*1753 v Cornwallu – †1817 v Londýně). Obepluv zemi pod kapitánem Cookem byl jako velitel lodi »Bounty« vyslán (1787) na ostrov Tahiti, odkud měl dopraviti mladé chlebovníky do Záp. Indie. Koráb jeho dostihnuv své mety (1788) a pobyv zde půl roku byl s velikým nákladem stromků již 24 dny na cestě k Jamaice, když čásť mužstva se vzbouřila a přiměvši kapitána i 18 jeho věrných spustiti se na člun, dala se s korábem zpět k Tahiti. Bligh a jeho soudruzi, nemajíce ni sextantu ni mapy a jen málo potravy, dojeli po neuvěřitelných útrapách ostrova Timoru urazivše 3600 nám. mil. Po jejich návratu do Anglie (1790) vyslána za vzbouřenci válečná loď pod kapitánem Edwardsem, ale tito byli zatím s náčelníkem Fletcherem Christianem unikli na ostrov Pitcairn, kde úkryt jejich náhodou objeven teprve r. 1808, kdy obžerství a nezřízená prostopášnost již jen jednoho z nich na živě zůstavila. Osudy jejich vylíčil Byron v básni »The Island«. Blighovi podruhé svěřena doprava chlebovníků z Tahiti do Záp. Indie, která se úplně zdařila. Za franc. revoluce byl jmenován (1806) velitelem řadové lodi a rok na to guvernérem Nového Již. Walesu, avšak pro svou ukrutnost úřadu toho násilím zbaven (1808) a dva roky majorem Johnstonem v zajetí držán. Bligh napsal Narrative of the Mutiny on board the Bounty (1790) a Voyage to the South Sea (1792).

Související hesla