Blinkkomparátor

, blinkmikroskop – přístroj k pozorování snímků stejné části oblohy, které byly exponovány v různých okamžicích.

Související hesla