Blitzkrieg

, blesková válka – způsob vedení války zaměřený na poražení protivníka v co nejkratší době, vojenská strategie německého generálního štábu uplatněná v prvním období 2. světové války; jejím základem byl rychlý pohyb tanků a motorizované pěchoty, podpořený intenzívním bombardováním.

Související hesla