Blizard

, sněhová bouře, která vzniká při silném severozápadním větru v týlu cyklóny (viz též níže tlaková) v Severní Americe; v širším slova smyslu název pro podobné jevy v jiných oblastech.

Ottův slovník naučný: Blizard

Blizzard sluje ve Spoj. Obcích severoamer. sněhová bouře, která často i za krásné zimní pohody se strhne a jsouc provázena prudkým vichrem, rozmetávajícím vločky sněhové v drobný, ostře hlatitý prášek a třesku. tou zimou dosahující až 21° R., svou nepředpovídatelnou náhlostí bývá velmi nebezpečnou životu i majetku lidskému. Tak na př. řádil zlý blizzard 11. a 12. led. 1888 v Dakotě, Nebrasce a Minnesotě, kde kromě nesmírné škody způsobil ztrátu 200 lidských životů.