Bljucher Valerij Konstantinovič

, maršál Sovětského svazu. V době občanské války v Rusku bojoval na straně bolševiků. V letech 1921 - 22 byl ministrem obrany a poté zastával řadu velitelských funkcí. Až do svého zatčení velel Dálněvýchodní armádě. V rámci stalinských čistek byl zatčen a popraven.