Bloch Ernst

, německý filozof. Vyšel z marxistické dialektiky, kterou podrobil revizi návratem k Aristotelovi a Hegelovi; inspirován eschatologickými teoriemi vypracoval tzv. filozofii naděje (Prinzip Hoffnung Princip naděje), jejímž cílem je probouzet smysl pro nehotové, ještě neuvědomované a pouze potenciální (přihlíží rovněž k imaginaci a snění). Svou filozofii chápal jako protiváhu postupujícího procesu zvěcňování.

Související hesla