Bloch Marcus Elieser

, bavorský lékař a ichtyolog. Věnoval se systematickému popisu cizokrajných druhů ryb a pozorování jejich biologie. Hlavní díla: Oeconomische Naturgeschichte der Fische Deutschlands (Hospodářský přírodopis ryb Německa), Naturgeschichte der Ausländischen Fische (Přírodopis cizozemských ryb).

Ottův slovník naučný: Bloch Marcus Elieser

Bloch: Markus Elieser, německý zoolog (*1723 v Ansbachu – †1799 v Karlových Varech). Byl lékařem v Berlíně a zabýval se studiem ryb, o nichž uveřejnil veliké dílo Őkonomische Naturgeschichte der Fische Deutschlands (Berlín, 1782 – 85, 3 díly, 108 tab.), s pokračováním: Allgemeine Naturgeschichte der Fische (t., 1785 – 95, díl 4. – 12., 324 tab.); francouzský překlad pořídil Laveaux (t.. 1785 až 1797, 12 sv.). Šc.