Bloemaert Abraham

, nizozemský malíř a grafik. Činný v Paříži, Fontainebleau, Amsterdamu a Utrechtu. Zasáhl do všech druhů malby; autor portrétů, žánrů, krajin a květinových zátiší, biblických a mytologických scén. Patří k nejvýznamnějším představitelům pozdního manýrismu (Pastýřka).

Ottův slovník naučný: Bloemaert Abraham

Bloemaert: Abraham, malíř a ryjec hollandský (*1564 v Gorcumu – †1657 v Utrechtě). Žil v Paříži a v Amsterdamě a usadil se konečně v Utrechtě, kde v cechu i sv. Lukáše, jehož r. 1611 stal se děkanem, učil malbě a sám prováděl četné malby a rytiny slohem však poněkud manýrovaným, charakteru polo italského, polo hollandského. Pracoval skoro o všech oborech malířství pokoušeje se se zdarem v podobiznách, malbách mythologických, náboženských, nebo historických a také v krajinářství, a měl veliký vliv na školu utrechtskou, jejímž jest vlastně zakladatelem. Kolorit jeho jest poněkud zastaralý a křiklavý připomínaje manýristy XVI. století, kresba pak poněkud tupá. Obrazy jeho roztroušeny jsou po galleriích v Haagu, Kodani, Paříži, Mnichově, Vídni a j. Ze čtyř jeho synů, rovněž umělců, vynikl nejvíce druhorozený: