Blok

, spisovatelské sdružení, které 1935 – 38 programově rozvíjelo zásady socialistického realismu v české a slovenské literatuře. Usilovalo o protifašistické sjednocení slovesných tvůrců. 1935 se ustavilo na schůzce moravských a slovenských členů v Brně. Zakládajícími členy byli B. Václavek, P. Jilemnický, K. Konrad, J. V. Pleva, J. Poničan, J. Taufer aj. Později přistoupili i autoři starší generace, např. S. K. Neumann, I. Olbracht, M. Majerová, M. Pujmanová. V prohlášení, publikovaném 12. 2. 1936 v časopise Index, se programově přihlásilo k socialistickému realismu a k protifašistickému hnutí. Cílem Bloku bylo odstranit dosavadní izolaci socialistických slovesných pracovníků, navázat ideovou výměnu a spolupráci se sovětskými spisovateli a příbuznými skupinami v literatuře francouzské aj. Blok k nám rovněž uváděl překlady zahraniční revoluční literatury. Na veřejnosti sdružení reprezentovala zejména jeho revue U – čtvrtletník skupiny Blok (vycházela od 20. 2. 1936; v únoru 1939 byla úředně zastavena).

Související hesla