Blok Alexandr Alexandrovič

, ruský básník a dramatik. Spolu s A. Bělým tvůrce ruského literárního symbolismu. V rané lyrice rozvíjel estetické ideály krásy, ztělesněné v nadčasové vizi tzv. věčného ženství (Verše o Krásné dámě). Ve zralé tvorbě se zabýval aktuálními protiklady romantických iluzí s pragmatismem každodenního civilizačního dění (české výbory Hudba snů a světa, Poslední jamby), což vyústilo v tragické lyricko-epické básnické skladby, expresívně reflektující zpočátku vizi, posléze reálnou přítomnost historické katastrofy v době 1. světové války a občanské války v Rusku (poémy Solovjinyj sad Slavičí sad, Vozmezdije Odplata, Skythové, Dvanáct). Psal též milostnou poezii a parafráze ruských a cikánských romancí. Zakladatel ruského symbolistického dramatu; do her Panoptikum, Korol na ploščadi (Král na náměstí), Něznakomka (Neznámá) a zejm. do historické tragédie Roza i krest (Růže a kříž) promítl symbolistickou dramatickou estetiku. Vynikl i jako literární kritik, autor publicistických dokumentů (Poslední dny carské vlády na základě nevydaných dokumentů) a zejm. filozofický esejista, analyzující vztah intelektuála a dějin, intelektu a násilí (Rusko a inteligence, Intelligencija i revoljucija Inteligence a revoluce).

Související hesla