Blokdiagram

, zmenšené zobrazení výřezu zemské kůry s povrchem krajiny i její geologickou stavbou do určité hloubky.