Blokování


1. elektrotechnika jeden ze způsobů zamezení šíření nežádoucích signálů v obvodech;
2. informatika podmíněné zastavování procesů probíhajících v systému;
3. sdělovací technika vyloučení vazby mezi obvody, též přemostění rezistorů kondenzátorem pro snadný přechod střídavého signálu.