Blokové schéma

, grafická interpretace systému se skupinami prvků a vazeb sdružených do bloků, přičemž toto schéma je zobrazeno tak, aby byl zřejmý vstup a výstup systému a také významné části charakterizující hlavní funkce systému.