Blokovna

, blooming – hutnictví válcovací trať na válcování ingotů na předvalky. Vyrábí hutní polotovary k dalšímu zpracování válcováním. Viz též blok.

Související hesla