Blondel François Nicolas

, francouzský architekt a matematik. Ovlivněn G. B. Vignolou a A. Palladiem, studoval v Římě. Od roku 1672 ředitel stavební akademie. Postavil např. Hôtel Rouillé, bránu St. Denis v Paříži, na nichž uplatnil prvky římské antiky a pravidla renesančního stavitelství v klasicistně barokním duchu. Autor knihy Cours d'Architecture (Kurs stavitelství), rozšířené po celé Evropě.

Ottův slovník naučný: Blondel François Nicolas

Blondel: Francois, sieur des Croisettes et de Gallardon, diplomat, mathematik, vojenský inženýr a architekt franc. (*ok. 1617 v Ribemontu – †1686 v Paříži). Cestovav s vychovancem svým, hrabětem de Brienne, po sev. Evropě, Německu a Italii (1652 – 55) napsal o cestě té latinský spis. Pak vstoupil do služeb státních a r. 1657 poslán byl ve věcech diplomatických do Berlína, rok po té do Cařihradu v záležitosti vyslance francouzského Jeana de la Haye-Vanteleta, uvězněného v Drinopoli, při čemž navštívil i Egypt. Navrátiv se byl přidělen jako geometr ku král. akademii a r. 1665 jmenován členem téže akademie. Při svém pobytu v Římě oblíbil si také architekturu, obíral se odbornými studiemi a r. 1665 opravil a zvětšil most v Saintes přes Charentu. R. 1666 sestavil plány k nové části Rochefortu, načež podnikl cestu do franc. kolonií amerických. Po svém návratu jmenován byl postupně radou. král. professorem mathematiky, professorem a ředitelem kr. akademie archiv., posléze také maršálkem franc. armády a Dauphinovým učitelem mathematiky. S Anguirem a Girardonem vystavěl v l. 1671 a 1672 bránu Saint-Deniskou. Blondel byl také plodným a mnohostranným spisovatelem; nejznamenitější z jeho spisů jsou: Comparaison de Pindar et d'Horace (Paříž, 1673); Relation des quatre principaux Problèmes d'architecture (t., 1673); Cours d'architecture (t., 1675); Histoire du Calendrier romain (t., 1682): Cours de ma- thématique, pro dauphina (t., 1683); Nouvelle manière de fortifier les places (1683) a L'art de jeter les bombes (Haag, 1685); tyto poslední dva spisy byly podány jako memoranda Ludvíkovi XIV., jenž sice odměnil Blondela, ale kázal je potlačiti, aby nepřátelé Francie o jejich obsahu se nedověděli.